Nasze projekty

Nasze projekty

W okresie ostatnich  lat, staraniem naszych projektantów i zespołu pracowników Lubelskiego Biura Projektowego Sp. z o.o. powstały projekty, które dały początek innowacyjnym inwestycjom oraz pracom modernizacyjnym w transporcie i logistyce kolejowej. 

Mieliśmy przyjemność wykonać także m. in. następujące projekty:

1. „Baza przeładunkowa na stacji Zamość - Bortatycze LHS”
2. Przystosowanie toru nr 15 na stacji Sławków Płd. LHS do odstawiania wagonów z uszkodzoną przesyłką materiałów niebezpiecznych”.
3. „Modernizacja stacji rozładunku kamienia wapiennego w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S. A. „Cukrownia Krasnystaw”.
4. „Przebudowa i utwardzenie międzytorza toru podsuwnicowego i toru nr 202 na stacji Szczebrzeszyn LHS z przeznaczeniem na utworzenie składu celnego w obrębie magazynu składowego”.
5. Rozbudowa układu torowego stacji Hrubieszów LHS. Przebudowa układu torowego w części obejmującej tory o numeracji nieparzystej, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, oświetlenia równi stacyjnej oraz wykonanie rampy bocznej na międzytorzu toru numer 21 i 23 osłoniętej wiatą”.
6. Przebudowa toru Nr 130 na stacji Szczebrzeszyn.
7. “Utwardzenie placu obok hali PPW przy torze Nr 14 w st. Sędziszów LHS – SE2” obejmującej utwardzenie placu płytami budowlanymi na podsypce piaskowo-cementowej przy założeniu maksymalnego nacisku powyżej 10 ton na oś”.
8. “Budowa toru do odstawiania uszkodzonych przesyłek z ładunkiem niebezpiecznym w st. Sławków LHS”
9. „Zabudowa wagi samochodowej typu SCALEX wraz z drogą manewrową oraz kontenerem na działkach nr 593 i 594 w miejscowości Brody Małe na terenie PKP LHS Sp. z o.o. w części rozszerzenia jego zakresu dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej utwardzenia placu manewrowego wewnątrz pętli najazdowej na wagę wraz ze zmianą warunków pozwolenia na budowę”.
10. Rozbudowa układu torowego stacji Hrubieszów LHS.
11. Opracowanie autorskie dokumentacji technicznej –koncepcja rozwiązania dobudowy w EZSZ Dęblin PKP Energetyka S.A. – hali EZSZ Dęblin i zabudowy kozła oporowego bez przebudowy instalacji.
12. Budowa myjni lokomotyw na stacji Zamość-Bortatycze LHS.
13. Przebudowa placu przed halą PPW przy torze nr 14 na stacji Sędziszów LHS – SE2.
14. Budowa ogrodzenia placu rozładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS w obrębie magazynu składowego.
15. Przesypownia materiałów sypkich w Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie.
16. „Przebudowa układu torowego na stacji Zamość- Bortatycze z zabudową toru żeberkowego nr 400S”.
17. „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych przesyłek z ładunkiem niebezpiecznym stacji Sławków LHS.”
18. „Rozbudowa istniejącej stacji LHS Wola Baranowska etap II o 2 równoległe tory wraz z budową placu do przeładunku kontenerów pomiędzy torami nr 13 i 100 w miejscowościach Zachwiejów, gmina Padew Narodowa i Knapy gmina Baranów Sandomierski woj. podkarpackie” obejmującego koncepcję budowy nastawni dysponującej, planu zagospodarowania terenu oraz opracowanie kosztorysu wskaźnikowego robót budowlanych i wyburzeniowych”.
19. „Port Przeładunkowy Klemensów” w zakresie: identyfikacji techniczno-użytkowej infrastruktury urządzeń i budowli na terenie projekcji portu przeładunkowego i opracowanie graficzne.
20. „Raport techniczny o zdolności eksploatacyjnej bocznicy kolejowej Wólka”.
21. „Przebudowa elementów infrastruktury kolejowej na stacji Zamość Bortatycze związana z budową toru dojazdowego dla lokomotyw do stacji Zamość Bortatycze LHS” z projektem żeberka ochronnego. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę kolizji kabli energetycznych i oświetlenia stanowiska do zmiany drużyn trakcyjnych".
22. „Budowa toru dojazdowego (bocznicy) od stacji Gołuchów LHS do zakładu przeładunku i magazynowania nasion i olejów w Woli Żydowskiej równolegle do toru linii kolejowej nr 65, most na rzece Bug-Sławków Płd. na odcinku od km 271,515 do km 272,00 oraz przebudowa przejazdu kolejowego kategorii D w km 271,979 linii kolejowej LHS i budowa przejazdu w km 0+461,96 toru bocznicowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Sędziejowice – Śladków Duży".
23. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej szerokotorowej z bocznicą kolejowa szerokotorową oraz frontem przeładunkowym cystern kolejowych LPG do Terminalu Gazu Płynnego ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Hrubieszowie."
24. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa stacji Zamość – Bortatycze o myjnię i malarnię dla taboru kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą."
25. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego na: „Modernizację przejazdu kat. D w km 195,160 – stacja Wola Baranowska."
26. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wgłębnego podtorza na szlaku Biłgoraj LHS – Huta Deręgowska LHS od km 114,123 do km 114,438 linii szerokotorowej nr 65, Most na rzece Bug – Sławków Płd.
27. Opracowanie projektowe na inwestycję pod nazwą: „Wydłużenie o około 300mb toru nr 74 na stacji Sławków LHS i wykonanie przedłużenia toru nr 103 na stacji Staszów LHS."
28. Opracowanie projektowe tymczasowej organizacji ruchu drogowego w związku z planowanym zamknięciem przejazdów kolejowych w celu wykonania robót remontowych nawierzchni torów w lokalizacjach na terenie woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem